Terror tigger :)
Planering
Jocke och Miska
Simon sköt räv för Jockes stövare
Grillning
Tea sprängde 3 rävar
Här har Extra sprängt räv
Vinterbild
Håkan kryper in till Pricken
Det här kunde ha varit en bild på Lunas räv